Croeso i wefan Atlas y Gymraeg


Codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o ddosbarthiad daearyddol y Gymraeg yw diben y wefan hon.

Ei nod yw datblygu sail gadarn o wybodaeth ar gyfer pob agwedd o gynllunio ieithyddol, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

I gyflawni hynny, byddwn yn croesawu pob cyfle i gydweithio â sefydliadau a mudiadau eraill ar ymchwil pellach - gweler yr adran GWASANAETHAU am ragor o wybodaeth.

SIROEDD