Economaidd a Chymdeithasol


Hafan > Dadansoddiadau Pellach > Economaidd a Chymdeithasol

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi gwybodaeth am y gallu i siarad Cymraeg yn ôl amrywiaeth helaeth o wahanol ffactorau fel dosbarthiadau cymdeithasol, galwedigaethau, tai a llawer mwy.

Rhagor am hyn yn fuan.